Pan Stütz je dnes pojem. Žádná návštěva německé televize jej nemine. Bydlí v rodném stavení v obci Kamenné. V příkrém svahu pod Mědníkem přes své stáří – je mu 74 let – žije a stará se o úctihodné hospodářství. No jen si to představte: krávy, slepice, chovní zpěvní ptáci, včely, ryby, polnosti, ovocné stromy. Toto vše je schopen pan Stütz zvládnout s pomocí svého syna a dcery.

Pan Stütz pochází z tradiční rodiny a žije stále na místě svých předků. Svůj život zasvětil kontinuitě a tradičnímu způsobu života a soběstačnosti. Pokud chcete vidět, jak se dříve v Krušnohoří žilo, neopomeňte se na Kamenné vydat a pozorovat činnorodost pana Stütze. Klobouk dolů….

Share This