V Krušných horách dochází paralelně v dnešní době k oživování tří základních fenoménů zdejší krajiny: středověkých štol, legendy o Marcebile a stále častěji svírá zdejší lidi neprostupná mlha. Tolik fakta. Souvisí to však spolu nějak? Vztah zdejších lidí k těmto jevům se v průběhu staletí měnil. Máme dnes šanci pochopit skryté souvislosti? Myslíme si, že ano a Krušné hory ožívají prastarými legendami.

1 views
Share This