Václav Novotný je dnes kronikářem města Litvínov a „zasloužilým turistou“. V roce 2004 byl hlavním organizátorem Zimního srazu turistů na Moldavě a v okolí. Sjelo se sem desítky turistů z celé republiky sdružených v Klubu českých turistů.

Od mládí je pan Novotný zapojen do místních turistických struktur. Zajímá se a propaguje odkaz Karla Líma, snaží se zachovat pozůstalost po známých turistech, kterým se jejich vdovy snaží co nejrychleji vyhodit co nejvíce předmětů. Takové vdovy má pan Novotný za úkol brzdit a mezitím projít pozůstalost.

Vzhledem ke své celoživotní lásce dokáže přesně popsat pozitiva i negativa východokrušnohorské turistiky. Co této části hor chybí a v čem naopak vyniká. Proto jsem se dozvěděli zajímavé fakty o podnebí a stylu turistiky zde.

Posledním probraným tématem je vývoj města Litvínova, jehož je kronikářem.

Share This