Tisová je malá vesnice, část města Kraslice v okrese Sokolov. Nachází se na severu Kraslic. Tisová byla jistě založena horníky již v 16. století, kteří si svá obydlí stavěli v údolí potoka a na svazích okolních kopců.

Share This