Pan Wieser je významnou osobou pro Karlovarský kraj. Podílel se na mnoha stavebních projektech v Krušnohoří a v poslední době je známý jako zaměstnanec CHKO Slavkovský les. V sedmdesátých letech konstruoval \“outdoorový\“ panelák pro hřeben Krušných hor. Později ale stále více tíhl k přírodě a k její ochraně od podnikatelsko-barokních nájezdníků.

Zná tedy přesně ze stavební a investorské praxe jak tlak na co nejefektivnější stavění, tak z druhé strany i odolávání tomuto tlaku v dnešních dnech. Z pohledu ekologa a krajináře dokáže výborně zhodnotit vývoj pohraniční krajiny od doby odsunu až k dnešku. Co krajině prospělo a co ne. Kam se vývoj a způsob osídlení bude vyvíjet do budoucna.

Pan Wieser ale navíc je i úspěšný autor mnoho fotografií z pohoří v celé republice, které naleznete na mnoha mapách, spoluautorem průvodce po Krušných horách.

Share This