Pan Otto Kreissl zažil takovou prezekuci ze strany severočeských dolů, že dodnes nemá jeho duše klid. Na jeho vyprávění a dikci, je znát obrovská únava z toho marného boje, který od roku 1982 do roku 1989 vedl. Snažil se zachránit svoji rodnou obec Vernéřov, kterou se komunističtí plánovači rozhodli zlikvidovat kvůli složišti popílku z nedalekých elektráren Prunéřov 1 a 2. Protože se zde nakonec žádné popílkoviště nerealizovalo, byl celý jeho zápas o to smutnější, protože do sametové revoluce scházelo pouhých pár měsíců.

Přesto se nakonec rodina Kreisslů odstěhovala do nedalekého Louchova. Vernéřov zmizel z mapy světa. Zcela zbytečně. Dnes na jejím místě stojí průmyslové závody a hyzdí zdejší podhorskou krajinu.

Během jeho boje poznal praktiky, které se za komunismu používali pro donucení k vysídlení. Neznámí pachatelé napadali jeho děti, zvířectvo, likvidovali stromy a v nejtužších mrazech vypínali topení a elektřinu.

Drsný příběh z Podkrušnohoří si můžete poslechnout zde.

Share This