Klingenthal je velké okresní město v německé spolkové zemi Sasko. Nachází se v zemském okrese Fojtsko a má přibližně 7 900 obyvatel. Leží u hranic s Českou republikou, v sousedství města Kraslice.

Share This