Pan Hoyer se narodil v městečku přímo na hranici mezi velikými městy Kraslice a Klingenthal – v Hraničné /Markhausen. Brzy po odsunu již neměl žádnou příležitost tuto obec znovu navštívit. Jeho rodina se usadila hned v Klingenthalu. Chodili se dívat s ostatními rodáky, jak Hraničná postupně zarůstá, pustne a konecem padesátých let jak je srovnána se zemí. I na linie s bratrským východním Německem se likvidovali obce na hranici. Ztratili jsme tím speicifický hraniční genius loci. Jsme nyní ukrytí za džunglí. Až do devadesátých let nebylo mezi Klingenthalem a Kraslicemi žádné spojení. V roce 1968 byla v Klingenthalu připravena německá armáda,která měla společně s dalšími varšavskými armádami vrhnout do jarem omámeného Československa. Armáda ale zůstala za hranicí, aby se příliš nenavazovalo na vzpomínky na hitlerovská vojska projíždějící Kraslicemi.

Pan Hoyer začal shromažďovat informace o Hraničné od ostatních vyhnanců a v polovině devadesátých let o ní vydal krásnou knihu plnou zajímavých fotografií a textů. Svoje kontakty s vyhnanci v Aschaffenburgu zužitkoval při vyjednání přesunu krajanské krasliceké Heimatstube z Aschaffenburgu do Klingenthalu. Bohužel zatím archiv zůstane na německé straně, ale snad v budoucnu jednou roztají ledy natolik, že se historie města Kraslice bude moci vrátit zpět domů.

Poslechněte si velmi erudované vyprávění o osudu příhraničních měst, česko-sudetoněmeckých měst a o dnešní politice.

Share This