Pan Josef Nečas je velikým znalcem odkazu Anthona Günthera. Hraje jeho písně, umí je zpívat v českém jazyce. Vydal i zpěvník s jeho písněmi. Přesto ale nepochází z Krušnohoří či jeho předci nepřišli po válce do pohraničí. Sám přišel až v šedesátých letech ze Zlína. Stále je v jeho mluvě tento východomoravský dialekt slyšet.

Pan Nečas se za dob komunismu stal nepohodlným režimu a několikrát zakázali jeho hudební školu v Ostrově nad Ohří. Po roce 1990 se ihned dostal do zastupitelstva města a začátkem 90. let byl čyři roky starostou města. Na toto období má mnoho vzpomínek na boj s místními komunisty, na prosazování obchvatu města a na další události.

V rozhovoru vypráví také o regionální identitě Karlovarského kraje, o Varocentrismu.
Na konec rozhovoru zahraje krásnou písničku Tak už si odpočiň, od Anthona Günthera.

Share This