Pan Jiří Pop je lesník, který většinu života strávil na Kovářské. V aktivní službě zažil dobu, kdy začali drasticky umírat krušnohorské lesy. Jako člen lesnického závodu začal ihned s kolegy řešit, jak nejprve vytěžit mrtvé stromy a poté, jaký nový les vysadit. V okolí Kovářské zmizela většina lesa. Dnes je ale všude osázeno, smíšeným lesem.
Vyprávění pana Popa je konkrétním příběhem snahy lesáků o kultivaci Krušných hor, která je dnes takřka dovršena. Díky vám za to.

Share This