Paní Eva Kubešová jezdí na chalupu v Loučné se svoji rodinou již od 70. let. Na vyhlédnuté parcele, kde začali stavět rostlo křoví. Rodina zprvu nevěděla, že pod křovím se nacházejí zbytky starého domu. Naplno si existenci původního domu uvědomili až ve chvíli, když k jejich domu přišel starý sudetský Němec a proklel je. Víceméně tím asi myslel nás Čechy, ale přesto se v rodině a v okolí domu začaly dít divné věci. Došlo ke třem zvláštním úmrtím. Rodina se snažila z prokletí dostat, ale pána, který je proklel se nepodařilo nikdy najít.
Temný příběh z dějin česko-německých vztahů.

Share This